بام امنیت ترکیه اردوغان کشورهای دیگر

بام: امنیت ترکیه اردوغان کشورهای دیگر کشورهای عربی رجب طیب اردوغان وزیر امور خارجه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی سندی جهت ادعاهایشان ندارند وعذرخواهی نمی‎کنند / بروزترین ادعاهای وکیل بقایی علیه قاضی‎پور و جعفرزاده

دولت بهار نوشت: سیدعلی اصغر حسینی راجع به شکایت بقایی از دو نماینده مجلس توضیح داد.

سندی جهت ادعاهایشان ندارند وعذرخواهی نمی‎کنند / بروزترین ادعاهای وکیل بقایی علیه قاضی‎پور و جعفرزاده

بروزترین ادعاهای وکیل بقایی علیه قاضی‎پور و جعفرزاده: سندی جهت ادعاهایشان ندارند وعذرخواهی نمی‎کنند

عبارات مهم : نماینده مجلس

دولت بهار نوشت: سیدعلی اصغر حسینی راجع به شکایت بقایی از دو نماینده مجلس توضیح داد.

سندی جهت ادعاهایشان ندارند وعذرخواهی نمی‎کنند / بروزترین ادعاهای وکیل بقایی علیه قاضی‎پور و جعفرزاده

وکیل بقایی راجع به تبرئه ایمن آبادی از شکایت بقایی گفت: هیئت نظارت بر واکنش‌ها نمایندگان مجلس با حمایت از همکار خودشان، اجازه ندادند که شکایت ما علیه آقای ایمن آبادی در دادگاه پیگیری شود. از این رو دادسرا هم به شکایت ما ورود نکرد و به ماهیت شکایت ما پیگیری نشد. این به هیچ وجه به منزله ی برائت ایشان و صحت ادعاهای مطروحه به وسیله این نماینده مجلس علیه موکل اینجانب نبوده و آقای ایمن آبادی ادعای دروغی مبنی بر خروج مبلغ هنگفت ۲۰ هزار میلیارد تومان! از کشور به وسیله آقای بقایی مطرح کرد که علی رغم درخواست های مکرر ما جهت انتشار مدارک مربوط به این ادعا، هیچ مدرکی به وسیله وی ارائه نشد و ایشان در مقام اثبات ادعاهای خود تاکنون هیچ سندی ارائه نکرده است و حاضر به پذیرش اشتباه خود هم نیست.

وی افزود: روز چهارشنبه دهم آبانماه پیرو تماس تلفنی آقای نادر قاضی پور، اینجانب در محل ساختمان مجلس شورای اسلامی با این نماینده ی مجلس ملاقات کرده و شرح پرونده آقای بقایی را به اطلاع وی رساندم و توضیح دادم که مطالب مطروحه در مصاحبه ی اخیر این نماینده مجلس در خصوص اتهامات انتسابی به آقای بقایی، به هیچ وجه صحت نداشته و صرفاً ناشی از سوء برداشت آقای قاضی پور از ادعاهای مندرج در کیفرخواست صادره علیه آقای بقایی به وسیله دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده است.

دولت بهار نوشت: سیدعلی اصغر حسینی راجع به شکایت بقایی از دو نماینده مجلس توضیح داد.

وی افزود: آقای قاضی پور از آنچه توهین آقای بقایی به خودشان نامیدند، ناراحت بودند و گفتند به این علت حاضر به تصحیح بیانات خود و عذرخواهی نیستند.

حسینی ادامه داد: بعد از توضیحات اینجانب مبنی بر اینکه بیانات آقای بقایی در تصویر العمل به اتهامات خلاف واقعی بوده که به وسیله شما به ایشان منتسب شده، نهایتاً آقای قاضی پور گفت که اظهارنظر دیگری نمی کند.

واژه های کلیدی: نماینده مجلس | نماینده ی مجلس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs